وحیده محمودی

عکس کاور خود را تغییر دهید
vahidehmahmoudi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : توانبخشی ذهنی و جسمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

فارغ التحصل کارشناسی کاردرمانی سال ۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیش از ۸ سال سابقه کار بالینی در زمینه ذهنی و جسمی کودکان در مراکز خصوصی و دولتی. مدیر و موسس کلینیک کاردرمانی توان آفرین سنندج

تماس و مشاوره