آزمون M_CHAT

آزمون ام چت (  M_CHAT) چیست ؟

آزمون اِم چَت (  M_CHAT)  یک آزمون غربالگری برای بررسی اختلالاتی چون اوتیسم و تاخیرهای رشدی می‌باشد که باتوجه به پاسخ های شما به سوالات بیست گانه آزمون ، وضعیت کودک را برای شما تفسیر می‌نماید .

آزمون ام چت شامل یک آزمون اولیه M_CHAT و یک آزمون ثانویه M_CHAT_R/F می‌باشد که در سایت خانه رشد آزمون اولیه قرار گرفته است و چنانچه نیازمند به اجرای آزمون دوم باشد می‌توانید با انجام جلسه غربالگری شرایط کودک تان را بررسی نمائید .

به جهت اهمیت مداخلات زودهنگام در کودکان، خانه رشد این آزمون را به صورت رایگان و آنلاین برای شما خانواده ها تهیه نموده است تا بتوانید در مدت زمان کوتاه وضعیت کودک خود را غربالگری نمائید .

نحوه پاسخگویی

هنگام پاسخ دادن به سوالات به یاد داشته باشید آنچه که کودکتان معمولا انجام می دهد را مدنظر قرار دهید. اگر برخی از رفتارهایی که در این چک لیست به آنها اشاره شده است را فقط یکی دو بار در کودکتان مشاهده کردید ولی کودکتان همیشه این رفتارها را نشان نمی دهد, گزینه ” خیر ” را انتخاب کنید.

لطفا به تمام سوالات با انتخاب گزینه ” آری ” یا ” خیر ” پاسخ دهید.

دستور العمل استفاده از  MCHAT_R

 این آزمون می‌تواند توسط والدین, مراقبین کودک, متخصصین و درمانگران برای ارزیابی احتمال وجود اختلال طیف اتیسم در کودکان 16 تا 30 ماهه مورد استفاده قرار گیرد. هدف اولیه این چک لیست افزایش حساسیت به منظور کشف بیشترین تعداد افرادی است که ممکن است مبتلا به اتیسم باشند. بنابراین ممکن است تمامی افرادی که با این تست به عنوان در معرض خطر برای وجود اتیسم تشخیص داده می شوند, مبتلا به اتیسم نباشند ولی این افراد به احتمال زیاد ممکن است به سایر اختلالات رشدی و یا تاخیر رشد مبتلا باشند.

تفسیر نمرات پرسشنامه غربالگری اتیسم:

احتمال کم برای ابتلا به اتیسم

اگر مجموع نمرات کودک بین 1 تا 2 شد , نشانه احتمال ضعیف ابتلا به اتیسم است. اگر چنین کودکی زیر 24 ماهگی است بهتر است بعد از 24 ماهگی مجددا توسط این چک لیست مورد ارزیابی قرار گیرد .

احتمال متوسط برای ابتلا به اتیسم

 اگر مجموع نمرات کودک 3 تا 7 شد , بخش دوم این آزمون که “مصاحبه پیگیری کننده ” هست را انجام دهید تا اطلاعات بیشتری در مورد سوالاتی که نمره یک گرفته اند کسب کنید. اگر بعد از اجرای “مصاحبه پیگیری کننده” مجموع نمرات کودک 2 یا بالاتر بود، کودک را برای ارزیابی های تشخیصی کاملتر ) با تست های اصلی تشخیص اتیسم ( و ارزیابی های لازم برای مداخلات زودهنگام ارجاع دهید. ولی اگر مجموع نمرات کودک بعد از اجرای “مصاحبه پیگیری کننده” 0 یا 1 شد , احتمال ابتلا به اتیسم در کودک منتفی است و نیازی به ارجاع کودک نیست. البته اگر بعدا علائم هشدار دهنده در مورد اتیسم در این کودک باقی مانده بود بهتر است دوباره با این چک لیست مورد ارزیابی قرار گیرد .

* به این دلیل که برای انجام آزمون ” مصاحبه پیگیری کننده ” نیازمند یک فرد متخصص جهت بررسی پاسخ های شما می‌باشد این آزمون ثانویه در سایت قرار نگرفته است و  چنانچه نمره کودک تان بین 3 تا 7 قرار گیرد ، به صورت مستقیم پیشنهاد غربالگری به شما داده می‌شود تا متخصصین رشد شرایط کودکان تان را بررسی نمایند .

احتمال زیاد برای ابتلا به اتیسم

اگر مجموع نمرات کودک 8 تا 20 شد ، بدون اجرای ” مصاحبه پیگیری کننده ” می توانید کودک را برای ارزیابی های تشخیصی کاملتر ( با تست های اصلی تشخیص اتیسم ) ارجاع دهید.

بخش مصاحبه پیگیری کننده

بخش ” مصاحبه پیگیری کننده ” فقط برای آن دسته از سوالات که نمره یک گرفته است باید اجرا شود . اگر در دو سوال از این دسته سوالات پاسخ های قبلی خانواده تایید گردد یعنی اثبات گردد که کودک آن رفتار را ندارد یا در سواالت 2، 5 و 12 اثبات گردد که کودک آن رفتار را دارد بایستی کودک را هرچه سریعتر برای ارزیابی با تست های تشخیصی یا ارزیابی برای مداخلات اولیه ارجاع داد .

توجه داشته باشید که ممکن است در این بخش شما در پاسخ به سوالات از وازه هایی مانند ” شاید ” یا ” احتماال ” استفاده کنید . در اینگونه مواقع شما باید بدانید که غالبا کودک چگونه است و بر اساس رفتار کودک در اغلب موارد تصمیم بگیرید که آیا کودک آن رفتار را دارد یا ندارد. زمانی که شما نمی‌توانید قاطعانه ” آری” یا ” خیر” را بیان کنید و با شک و تردید پاسخ می دهید, بایستی مصاحبه کننده تصمیم نهایی را بر اساس گفته های شما بگیرد که آیا کودک آن رفتار را دارد یا ندارد .

 لطفا دقت کنید که در بخش “مصاحبه پیگیری کننده ” به جای بلی و خیر، از گزینه های ” این رفتار را دارد ” و ” این رفتار را ندارد ” استفاده شده است .

* مجددا یادآوری می‌کنیم که این بخش از آزمون به دلیل نیازمند بودن به تفسیر توسط مصاحبه کننده، در سایت قرار نگرفته و چنانچه نمره کودک تان در آزمون بین 3 تا 7 قرار گرفت، می‌توانید جلسه غربالگری داشته باشید تا غربالگران مجموعه خانه رشد شرایط کودک رو به صورت کامل بررسی نمایند .

تماس و مشاوره