درمانگران

برای خدمت و حمایت از کودکان توانخواه شما، خانه رشد با بهره گیری از کادری مجرب، متعهد و علمی و استفاده از تجهیزات به روز توانبخشی در راستای هدف خدمت به جامعه توانخواهان ایران، آماده ارائه خدمات نوین توانبخشی و باز توانبخشی در حیطه های مختلف جهت بهبود و تعالی سطح عملکردی و استقلال کودکان مبتلا به ضایعات سیستم عصبی مرکزی است.

مدیریت

محمد خلیلی
گفتاردرمانگر
مدیریت مجموعه خانه رشد

مهدی پاشا
گفتاردرمانگر
مدیریت داخلی مجموعه خانه رشد

غربالگران

آقای محمد خلیلی
mohammad khalili

خانم فائزه مومنی
faeze momeni

خانم نازنین متقیان راد
nazanin motaghian rad

خانم عاطفه رحمتی
atefe rahmati

خانم فائزه کوهستانی
faeze kohestani

خانم زهرا بابایی
zahra babaei

کوروش مفیدی نایینی
korosh mofidi naeini

آقای غفور نورانی

تماس و مشاوره