درمانگران

برای خدمت و حمایت از کودکان توانخواه شما، خانه رشد با بهره گیری از کادری مجرب، متعهد و علمی و استفاده از تجهیزات به روز توانبخشی در راستای هدف خدمت به جامعه توانخواهان ایران، آماده ارائه خدمات نوین توانبخشی و باز توانبخشی در حیطه های مختلف جهت بهبود و تعالی سطح عملکردی و استقلال کودکان مبتلا به ضایعات سیستم عصبی مرکزی است.

مدیریت

محمد خلیلی
گفتاردرمانگر
مدیریت مجموعه خانه رشد

مهدی پاشا
گفتاردرمانگر
مدیریت داخلی مجموعه خانه رشد

غربالگران

آقای محمد خلیلی

خانم زینت ترک نژاد

خانم فائزه مومنی

خانم عاطفه رحمتی

خانم فائزه کوهستانی

خانم زهرا بابایی

تماس و مشاوره