فائزه کوهستانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
faezekohestani
عکس کاور خود را تغییر دهید
گفتاردرمانگر
حیطه تخصصی : اتیسم و اختلالات تکاملی زبان

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • فعال در حیطه اختلالات تکاملی زبان و اتیسم

معرفی از زبان درمانگر

فائزه کوهستانی هستم کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سابقه تدریس در حوزه اختلالات تکاملی زبان و لکنت و همچنین ۶ سال سابقه کار بالینی در حیطه های درمان اتیسم، اختلالات تکاملی زبان و لکنت را دارم .

تماس و مشاوره