ارزشیابی بدغذایی

1. آیا کودک سابقه رفلاکس دارد؟
2. آیا کودک شما سابقه یبوست دارد؟
وضعیت اشتهای کودک خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
مدت زمان خواب کودک در 24ساعت چه قدر است؟

از کودکتان بخواهید حرکات زیر را انجام دهد : (به کودک الگو بدهید تا تقلید کند سپس گزینه صحیح را انتخاب کنید )

در حال حاضر در کدام مرحله قرار دارید؟
درباره خوردن آب با لیوان معمولی در چه مرحله ای است؟
آیا در وعده های غذایی احساس تنش و استرس میکنید؟
آیا با لمس و تماس مستقیم با خوراکی ها مشکل دارد و بدش می آید؟
مدت زمان غذا خوردن کودک در هر وعده حدودا چقدر است؟
سطح هیجان کودکتان را به طور کلی چقدر ارزیابی می کنید؟
سطح تحرک و فعالیت های حرکتی کودکتان را بطور کلی چقدر ارزیابی می کنید؟
اگر با غذایی که دوست ندارد مواجه شود :
تماس و مشاوره