زهرا سلطانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
zahrasoltani
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : توانبخشی شناختی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

کارشناسی کاردرمانی و کارشناس ارشد توانبخشی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی

معرفی از زبان درمانگر

از ابتدای شروع به کارم علاقه‌مند به حوزه‌ی شناختی در کودکان با تاخیر رشدی بودم. سابقه‌ی فعالیت در کلینیک ایرانیان مشهد، کلینیک خانه‌ی امید، انجمن اتیسم و کلینیک مغز و شناخت رو دارم. امیدوارم با هم در مسیر رشد کودکت قرار بگیریم.

تماس و مشاوره