شیرین فتحعلی پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
shirinfathalipour
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : توانبخشی شناختی ، حسی و درکی _ حرکتی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • فارغ التحصیل سال ۹۳ کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه جندی شاپور اهواز
  • و کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • فعال و علاقمند به حوزه کودک و نوجوان

معرفی از زبان درمانگر

من ۷ سال هست که در زمینه مشکلات مربوط به کودکان در زمینه مهارت های شناختی و اتاق تاریک به صورت تخصصی و همچنین کار در زمینه مهارت های درکی _ حرکتی و حسی به صورت جنرال هستم و در کلینیک های پایا، روشا، غرب و پویندگان مهر مشغول به فعالیت بوده و هستم .

تماس و مشاوره