نگار السادات اسدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
negarasadi
عکس کاور خود را تغییر دهید
گفتاردرمانگر
حیطه تخصصی : تاخیرهای رشدی و اختلالات تلفظی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • کارشناس ارشد گفتاردرمانی و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • درمان تخصصی در حوزه تاخیر گفتار و زبان، لکنت کودکان و اختلالات تلفظ با سابقه درمان در مراکز معتبر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( بیمارستان کاشانی، مرکز صدیقه طاهره، آموزش و پرورش و کلینیک شکاف)
  • خانه گفتاردرمانی فراگو و درمان آنلاین

تماس و مشاوره