نغمه مقیمی

عکس کاور خود را تغییر دهید
naqmehmoghimi
عکس کاور خود را تغییر دهید
گفتاردرمانگر
حیطه تخصصی : اختلالات رشدی و تاخیر
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

معرفی از زبان درمانگر

من عاشق کار با بچه هام، به خاطر همینه که حیطه ی کودک رو انتخاب کردم و سابقه ی کار چندین ساله در کلینیک های معتبر تهران و مراکز بهزیستی رو دارم. مادر و پدر عزیز، من اینجام تا به کمک هم مسیر پر پیچ و خم رو به رو تون رو راحت تر و سریع تر طی کنید. به من اعتماد کنید و تو این جاده با من همراه شید.

تماس و مشاوره