محمد امین دهقان منشادی

عکس کاور خود را تغییر دهید
mohammadamindehghan
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : تاخیرات رشدی حرکتی و شناختی کودکان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • فارغ التحصیل کارشناسی کاردرمانی سال ۱۳۹۹ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
  • علاقه مند و فعال در حیطه ی تاخیرات رشدی حرکتی و شناختی کودکان

معرفی از زبان درمانگر

من محمد امین دهقان منشادی ورودی کاردرمانی ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی کارشناسی ارشد، به مدت ۲ سال در کلینیک زندگی و نیز به صورت هوم ویزیت در زمینه ی درمان کودکان با مشکلات حسی و تأخیرات رشدی مشغول به فعالیت بوده ام .

تماس و مشاوره