مینا هاشم پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
minahashempour
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : حسی، شناختی و درکی_حرکتی کودکان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • فارغ التحصیل کارشناسی کاردرمانی سال ۱۳۹۹ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فعال و علاقه مند به حیطه ی کاردرمانی حسی، شناختی و درکی_حرکتی کودکان

معرفی از زبان درمانگر

من مینا هاشم پور رتبه ی اول کاردرمانی ورودی ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی ارشد کاردرمانی.
به مدت ۲ سال هست که در کلینیک های شفق و آریان در زمینه ی درمان کودکان با مشکلات حسی و تأخیرات رشدی فعالیت میکنم .

تماس و مشاوره