ماریه نظرخانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
mariehnazarkhani
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : بازی درمانی و رفتار درمانی _ یکپارچگی حسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

کارشناس کاردرمانی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی از زبان درمانگر

ماریه نظرخانی هستم ؛ علاقه مند به حوزه اتیسم و بیش فعالی. بنده در حیطه جسمی ،ذهنی ،حسی و بازی درمانی فعالیت کرده ام و در نهایت حیطه بازی درمانی را به عنوان پایه اصلی برای درمان کودکان انتخاب کردم.

من اینجام که به همراه هم به کودکان کمک کنیم تا با بازی درمانی مشکلاتشون رو حل کنیم. تاکید من برای درمان کودکان همواره با رویکرد بازی درمانی و رفتار درمانی است تا همکاری بیشتری از کودک بگیریم و سرعت پیشرفت کودک را بالاتر ببریم .

تماس و مشاوره