مهسا شماعی

عکس کاور خود را تغییر دهید
mahsashamaei
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : حسی - حرکتی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • کارشناس کاردرمانی فارغ التحصیل ار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • و فعال در حیطه حسی - حرکتی

معرفی از زبان درمانگر

من مهسا شماعی هستم و در حیطه ذهن کودک و شاخه حسی_ حرکتی فعالیت میکنم و هم اکنون در کلینیک رشد اصفهان مشغول به کار هستم .

تماس و مشاوره