مهدیه صمدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
mahdiyehsamadi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : اتیسم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

  • فارغ التحصیل کارشناسی سال ۱۳۹۶ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • عضو انجمن کاردرمانگران ایران

معرفی از زبان درمانگر

من با سابقه کاری شش ساله در زمینه های اوتیسم و بیش فعالی در کلینیک های قم مشغول به فعالیت بوده ام .

تماس و مشاوره