کوروش مفیدی نایینی

عکس کاور خود را تغییر دهید
koroshmofidi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : اوتیسم - یکپارچگی حسی و درکی _ حرکتی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی از زبان درمانگر

من یک سال و نیم هست که به صورت انلاین و حضوری در حیطه کودکان و بزرگسال در کلینیک های مختلف فعالیت داشته ام .

تماس و مشاوره