فائزه کوهستانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
faezekohestani
عکس کاور خود را تغییر دهید
گفتاردرمانگر
حیطه تخصصی : اتیسم و اختلالات تکاملی زبان

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تماس و مشاوره