دلنیا شریفی

عکس کاور خود را تغییر دهید
delniasharifi
عکس کاور خود را تغییر دهید
كاردرمانگر
حیطه تخصصی : حسی_حرکتی ، درکی_حرکتی و اختلالات تکاملیوضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

فارغ التحصیل سال١٣٩٣ ،کارشناسی ارشد کاردرمانی از دانشگاه شهید بهشتی و بيش از هفت سال سابقه فعالیت کاردرمانی دارم حوزه‌ی تخصصی : SI ، درکتی حرکتی و تکامل کودک

معرفی از زبان درمانگر

در این سال ها افتخار ارائه خدمات به طیف وسیعی از کودکان دارای اوتیسم، بیش فعالی، تاخیر حرکتی، اختلالات متابولیک و ... دارم .

تماس و مشاوره