بازی برای افزایش تمرکز

بازیهای افزایش تمرکز در کودکان

 شما ممکن است کودکان را در اطراف خود مشاهده کنید که مدام در حال بازیگوشی هستند؛ به حرف بزرگترها و یا والدین گوش نمی دهند و دستورات آنها را دنبال نمی کنند. آن ها اغلب تکالیف مدرسه خود را انجام نمی‌دهند و در زمینه تحصیلی چندان موفق عمل نمی‌کنند و یا کارهایشان را نصفه و …

بازیهای افزایش تمرکز در کودکان ادامه مطلب »