آموزش های رایگان

بازی برای افزایش تمرکز

بازیهای افزایش تمرکز در کودکان

 شما ممکن است کودکان را در اطراف خود مشاهده کنید که مدام در حال بازیگوشی هستند؛ به حرف بزرگترها و یا والدین گوش نمی دهند و دستورات آنها را دنبال نمی کنند. آن ها اغلب تکالیف مدرسه خود را انجام نمی‌دهند و در زمینه تحصیلی چندان موفق عمل نمی‌کنند و یا کارهایشان را نصفه و …

بازیهای افزایش تمرکز در کودکان ادامه مطلب »

تماس و مشاوره